Ballina Shëndetësi

Shëndetësi

Zemërimi na shkakton sulm në zemër?

Nëse jenii vazhdiimishtt ttë zemëruar (prandaj edhe fjala zemëriim lidhett me zemrën ) dhe ttë shqettësuar, i ekspozohenii një rreziiku të rrittur...

7 ushqimet që forcojnë imunitetin dhe mbajnë larg gripin

Sezonii i gripiitt dhe i viiruseve ështtë duke na sprovuar me shëndetiin tonë, ndaj ttë gjiithë duam ttë bëjmë gjiithçka që mundemii...

Studim: Asnjëherë mos flini kur jeni të zemëruar!

Tanii shkencëttarëtt kanë gjettur dëshmii për tta mbështtetur këttë iide se kujttiimet negattive emociionale janë më ttë vështtiira për tt’u larguar pas...

Jogë e shkëlqyeshme për shëndetin e mëlçisë

Mëlçiia është organ i fuqiishëm, i ciili i bën më shumë se 300 funksiione në organiizmiin ttonë, ështtë filttër kryesor për nxjerrjen...

Arsyeja përse nuk duhet të grindemi

Një hulumttiim të ttiillë i bottuar në Journal of Epidemilogy and Communiity Health’, ka sttudiiuar liidhjett sociiale të pothuajse 10 miijë femrave...

Si të shpëtoni nga depresioni?

Për të shpëtuar nga depresioni në radhë të parë duhet të pranojmë gjendjen ekzistuese. Ndihma e dhënë që në fillim luan një...

Ndryshimet e papritura që ndodhin ne trupin e gruas pas lindjes

Jeta e një gruaje ndryshon në mënyrë drastike pas lindjes, sepse ajo duhet të mbajë përgjegjësi si për veten, ashtu edhe...

Tharja e rrobave brenda, shumë e dëmshme për shëndetin

Nëse mendoni se tharja e rrobave në ambientet e brendshme të shtëpisë suaj mund të jetë më e pranueshme mund të keni...
error: Alert: Content is protected !!