Autòriteti i Mediave Audiovizive ka marrë vendime për identifikimin e shkéljeve të etíkës në emisione të ndryshme që shfàqen në ekranet shqiptare.

Një prej emisioneve të gjòbitura është “Why Not” Roza Latit, teksa në puntatën e fundit futi në skénë disa balerina striptiste që performuan gati komplet të zhvéshura.

Gjatë kércimit të tyre, këngëtari Majk u préku të pàsmet dhe ndërkohë kjo skenë mori krítíka të shumta në publik.

Pas “kasetës së sek*it”, Roza Lati nxjerr fotot komplet nudo, “tërbon”  rrjetin në ditëlindjen e saj – Balkanweb.com – News24

Nga procesi i monitorimit sistematik të përmbajtjeve të trànsmetuara, bazuar në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, apo dhe nga shqyrtimi i ankésave që kanë mbérritur në ínstítucion, AMA ka identifíkuar së fundmi dhe raste të shkéljeve étike në programe.

Çdo rast është shqýrtuar në referencë me kërkesat e lígjit dhe të Kodit të Trànsmetimit dhe AMA ka qenë në komunikim me OSHMA-të për pròblematikat e véréjtuara.

Për Autòritetin liria e veprimtarisë audiovizive dhe hartimi i katalogëve të larmishëm programorë, nuk ka lídhje me përmbàjtje të papërshtatshme, që cënojnë dhe dinjitetin e pjesmarrësve në emisione si dhe të ndjékësve.

Në lígjin nr. 97/2013, nenin 33, ku flitet për detyrimet e OSHMA-ve, mes të tjerave dhe që duhet “të mos cénojë dinjitetin dhe të drejtat thémelore të njeriut”, apo “të respektojë rregullat e étikës dhe moralit publik…”.

Gjithashtu në Kodin e Trànsmetimit është përcaktuar se: “trànsmétimet audovizive respektojnë personalitetin, dinjitetin dhe të drejtat e liritë e tjera thémelore të njeriut”, (pika 1.3) dhe “veprimtaria e trànsmetimeve audiovizive respekton normat morale dhe etike të shoqërisë, si dhe kërkesat e déontologjísë së profesionit të gazetarit”, (pika 1.6).

AMA do të vijojë monitorimin, si dhe do të shqyrtojë çdo ankesë mbí përmbajtjet që nuk respektojnë kërkesat lígjore në fuqí, duke mbetur në komunikim me OSHMA, për të ndjékur çdo rast të identifikuar.

AUTÓRITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!