Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta ka dekretua 25 prillin si datën e zhvillimit të zgjedhjeve te 2021.

D E K R E T

PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN

Në mbështetje të nenit 65, pikat 1 dhe 2, 92 shkronja “gj” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të nenit 8, 9, pikat 1 dhe 4 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe pas konsultimit me partitë politike mbi caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë,Kongresi i Autoriteteve Vendore anulon misionin vëzhgues në Shqipëri për  zgjedhjet e 30 qershorit - Shqiptarja.com

D e k r e t o j:

Neni 1

Zgjedhjet për Kuvendin të zhvillohen ditën e diel, më datë 25 prill 2021.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqí menjëherë.

Nr. Dekreti 11700
Tiranë, më 06.09.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR METAMbyllet votimi për zgjedhjet parlamentare, pjesëmarrja 45.17% - Vizion Plus

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!