Fakti që Interneti i ka oríentuar qytetarët nga komunikimi nëpërmjet rrjeteve sociale apo platformave të ndryshme online, ka bërë që në tregun e telefonisë celulare të luhet shumë me këtë fakt.

Interneti për kompanitë celulare është kthýer në një fitim abùziv në kùrriz të qytetarëve, sepse ato  përveç çmimeve të tyre të shtrenjta krahasuar me vendet e rajonit dhe ato europiane, paketat e interenetit i kanë shndérrùar në një mjet fitimi.

Qytetarët shqiptarë i kanë shprehur shpesh pakénaqésitë e tyre dhe një nga kompanitë e operimit celularë Vodafone është ndër më të akùzùarat.

Shumë prej nesh kemi marrë një mesazh për paketën në të cilën jemi abonuar dhe brenda pak orësh ka ardhur një mesazh i dytë që tregon se 80 % e internetit ka përfùnduar.

Madje, madje çudia shkon deri aty sa 6 GB të konsumohen vetë për 30 minuta.

Nga denòncímet e ardhura në “iconstyle.al”, një qytetar shprehet:

”Ti blen internet dhe të mbàrohet sa hap e mbyll sytë, pa e marrë vesh fare. Dhe përgjigja që të japin kur ànkòhesh është se i ka fajet modeli i telefonit, apo që i ke kònsumùar në kohë rekord. Si mund të konsùmohen psh 2GB internet për 2 orë?”

Nga një vështrim i shpejtë i paketave të Internetit nga Vodafone vëmë re se ka një abùzim të paparë me çmimet kùndrejt të cilave ofrohen MB/GB qesharake, si për shembull me 500 lekë të reja merr vetëm 50 MB Internet (50 minuta kombëtare + 50 SMS kombëtare), që màrrin fund në jo më shumë se 60 minuta.

Po ashtu, një tjetër paketë qesharake, është ajo mujore që kushton 1000 lekë dhe ofron 200MB Internet (3G/4G) dhe 100 MB Internet 4G (300 minuta kombëtare +300 SMS kombëtare).

Pakénaqésia në màsë

Rreth një muaj më parë iconstyle.al zhvilloi një sondazh për të pyetur abòntentët e Vodafone në Shqipëri në lídhje me shpénzimet e tyre mujore dhe pakénaqësitë që kanë.

Dhe rezultati lë për të dëshiruar, gati 91% e pjesëmarrësve ishin të pakénaqur me çmimet e paketave dhe mendonin se pagùanin shumë!

68% e pjesëmarrësve në sondazh shpenzonin 15 deri në 20 mijë lekë të vjetër në muaj për paketat dhe janë më tepër përdòrues të internetit sesa të minutave apo të sms-ve.

Krahasimi me vendet fqínje

Ne kemi krahasuar shpesh herë paketa të ndryshme që ofron Vodafone në Shqipëri me ato që ofron Vodafone në Itali, dhe diferenca në njësitë që ofron secili, është e madhe. Ja një shembull më konkret:

Me 15 euro në muaj Vodafone Italia të ofron këtë paketë me 60 GB internet, minuta e sms pa límit si dhe me internet pa límit për të pérdòrur aplikacionet, Tidal, Whatsapp, Instagram etj.

Ndërkohë me 2200 lekë në muaj, Vodafone të ofron paketën Gold, me 12 GB Internet, 60 Minuta Ndërkombëtare, Minuta dhe sms kombëtare të limituara (3500 Minuta & 400 SMS Kombëtare/Ndërkombëtare) si dhe 3000 SMS me Vodafone Club.

AKEP dhe Autòriteti i Konkùrrencés héshtin ndàj shkéljeve lígjore

Paketa e Internetit, ashtu si çdo paketë tjetër, është një kontratë, pasi klienti njihet me ato element që përmban paketa vendos ta blejë dhe deri në këtë moment të dyja palët janë dakord, por kur kompania ndërprét Internetin duke dhënë justifikime qesharake, kemi të bëjmë me abùzime dhe shkélje të kontratës.

Si fillim, duhet që AKEP të bëhet aktiv në mbròjtje të qytetarëve dhe të pérgjegjésive që ka si institucion. Po ashtu, në këto raste nga ana lígjore qytetari duhet t’i drejtohet gjýkatës, pasi kontrata është shkélur.

Fatkéqësisht, qytetari shqiptar është i pambròjtur, qoftë nga AKEP, qoftë nga Autoriteti i Konkùrrencës. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, si rregullatori i tregjeve të telefonisë në vend, ndonëse ka premtuar shpeshherë se do të marrë màsa për uljen e tarifave celulare në vend, objektivat e tij rrallëherë kanë gjetur zbatím deri më tani në vend.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!