Shefi i Urgjéncës Kombëtare, Skënder Brataj ka rikujtuar edhe një herë apelin e tij të bëhet kujdés me përshkrimin e CT-skàner të përsëritur për Covid-19, sepse ka dòza të larta rrézatimi dhe sipas tij mund të shkàktojë tùmore (kàncer) të ndryshme, midis të cilave edhe Leuçémitë.

Duke iu referuar réagiméve qe ka pasur kjo deklarate, Brataj ka publikuar sot një material që thote se “do tu shërbejë si kujtesë kolegëve që u révoltuan shumë, por sidomos dua të informoj qytetarët”.

Materiali i referohet Zyrës federale të Zvicrës mbi rrezatimet.

Sipas Bratajt, “një CT-Skàner e mushkërive është njësoj sikur të bësh një radiografi të mushkërive çdo ditë gjatë gjithë vitit”.

“Radiografia(Rx) e mushekrive është ekzàminimi radíologjik i kryer më shpesh në mjékësi dhe dòza e tij e rrézatimit është shumë e ulët. Ajo është e barabartë me atë të akumuluar gjatë një fluturimi me avion në distanca të gjata”.Kreu i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj, reagon pas infektimit ...

Materiali:

UFSP Ufficio federale della sanità pubblica
Zyra Federale e Shëndetit Publik Zvicër.

Dòzat e rrézatimit(radiacionit) në fushën mjékësore

Përdorimi i rrézatimit me rréze X në radiologji ose radiofarmaceutikë në mjekësinë bérthamore përfshin një ngàrkesë rrezàtimi për pacíentin. Përqëndrimi i dòzës së rrézatimit për përdorim mjékësor mund të ndryshojë ndjéshëm në vàrësi të sasisë së màrrjes.

Radiologjia diàgnostíkuese

Dòza e rrezatímit(radíacionit) të një ekzàmínimi radíologjik me rréze X varet nga shumë faktorë. Ajo është në përpjesëtim me kohëzgjatjen e ekzàminimit, dimensionet e trupit, ndjeshmërinë radiologjike të organeve të ekzàminuara, si dhe depërtimin e rrezeve. Radiografitë e një dhëmbi ose të duarve dhe këmbëve, kanë dozat më të ulta të rrézatimit, ndërsa rrezatimet më të mëdha merren në opéracione komplékse dhe të zgjatura të zemrës.

Rrézatimi në mjékësin bérthamore

Dòza e rrézatimit(radiacionit) gjatë një ekzàminimi në mjékësinë bérthamore, varet nga sasia e aplikuar, e nevojshme për të marrë informacion cilësor të mjaftueshëm diagnostik. Sidoqoftë, përcaktohet edhe nga lloji i radiofarmacéutikës, në mënyrë të veçantë nga përgjysmimi dhe lloji i rrézatimit të radionuklidit të përdorur, si dhe nga shpërndàrja dhe koha e qëndrimit në trup (përgjysmimi biologjik). Ngàrkesa e rrezàtimit varet nga pesha e pacíentit dhe teknologjia e detektorëve dhe instrumenteve matëse të përdorura.

Në fleten e përshkrimit të radiofarmaco të aprovuar sipas ligjit, është e treguar dòza e rrézatimit për secilin aplikim. Ekzàmínímet e mjékësisë bërthamore, janë të ngjashme me ato radiologjike (rrezet X dhe CT-Skàner).

Dòzat e rrézatimit (radiacionit) të disa ekzàmínímeve radíologjike dhe diagnostike në mjékësinë bérthamore, tregohen në tabelën e mëposhtme:

Njësia matése e përdorur është milisievert (mSv). Për të kuptuar më mirë, dòzat e rrézatimit(radiacionit) ato krahasohen me dòzën e rrézatimit (radiacionit) të një radiografie të mushkërive.

Radiografia(Rx) e mushekrive është ekzàminimi radíologjik i kryer më shpesh në mjékësi dhe dòza e tij e rrézatimit është shumë e ulët. Ajo është e barabartë me atë të akumuluar gjatë një fluturimi me avion në distanca të gjata.

Siç lehtësisht shikohet në tabelën bashkëngjitur me ngjyrë të kuqe një CT-Skàner e mushkërive është njësoj sikur të bësh një radiografi të mushkërive çdo ditë gjatë gjithë vitit./GazetaReforma.com

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!