Shqiptarët, si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë, janë më jetëgjatët në rajon, por lajmi i keq është se janë më të varfrit.

Sipas EUROSTAT, pritshmëria për të jetuar për gratë është 81.6 vjeç në Kosovë, më e larta nga të gjitha vendet e tjera dhe 80.5 vjeç në Shqipëri. Maqedonia e Veriut e ka 78.8 vjeç, Mali i Zi (79.3), Serbia (78.4), Bosnja (78.8).

Burrat në Shqipëri kanë një pritshmëri për të jetuar më gjatë nga i gjithë Ballkani, prej 77.4 vjeç, kundrejt 75.9 vjeç në Kosovë, 74.6 vjeç të Maqedonisë, Mali i Zi (74.5), Serbia (73.5), Bosnja (73.7).Albanian opposition holds anti-govt rally, demands new vote

Por ulja e lindshmërisë në Shqipëri, është një tendencë që mund ta çojë vendin drejt plàkjes së shpejtë.

Norma e fertílítetít në Shqipëri është e dyta më e ulëta nga vendet e tjera në Ballkan, me 1.37 lindje për grua, në raport me 1.42 në Maqedoninë e Veriut, 1.76 në Mal të Zi, 1.49 në Mal të Zi. Më e ulëta, kjo normë është në Bosnjë Hercegovinë, me 1.3 lindje për një grua, ndërsa më e larta është në Kosovë, me 1.65.

Shqipëria ka ende një popullsi të re, me 17.2% të totalit që janë në moshën nën 15 vjeç, kùndrejt 16.4% në Maqedoninë e Veriut, 18% në Mal të Zi, 14.3% në Serbi, dhe 16.4% në Bosnjë. Por, popullsia më e re është në Kosovë, me 24.4% të popullsisë totale, raporton Monitor.Cause for concern: Albanians are ageing and population is declining

Por nga ana tjetër, të ardhurat për frymë të Kosovës dhe Shqipërisë janë më të ulëtat, duke arritur në nivelin e përkatësisht 3,700 dhe 4,800 eurove për frymë. Më i pasuri është Mali i Zi (7,500 euro për frymë), Serbia (6,600 euro), Maqedonia e Veriut (5,200), Bosnja (4,900 euro).

Kjo situatë lídhet drejtpërdrejt me faktin pse Shqipëria ka popullsinë më të pakënaqur në rajon me mënyrën sesi po ecin gjërat në ekonominë e tyre.

Anketa e Këshillit të Kooperimit Rajonal, nxirrte dje një përqíndje të lartë të tyre që kanë të vështirë të paguajnë faturat mujore të dritave dhe ujit, pagesën e qírasë, sigurimin e ushqimeve të nevojshme, ngrohjen e shtëpive dhe kalimin e pushimeve një javë jashtë vendit.Popullsia e Tiranës u rrit 1.6% | Open Data - Bashkia Tiranë

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!