Qeveria ka vendosur me një vendim të Këshillit të Ministrave që pasaportat që skàdojnë këtë vit, të jenë e vlefshme deri në 31 dhjetor të 2020-ës.

Qytetarët shqiptarë të cilëve u skàdon pasaporta brenda vitit 2020, do të mund ta përdorin deri në fund të vitit, pra më 31 dhjetor.

Megjithatë, kjo nuk përfshin udhëtimet jashtë vendit, por vlen vetëm për institucionet brenda vendit.

Ata që duan të aplikojnë për një pasaportë të re, duhet të ndjekin procedurën e aplikimit online dhe në vijim informohen lidhur me datën dhe orarin e paraqitjes në zyrat e ALEAT për të përfunduar procedurën e aplikimit.

Fillimisht aplikimi bëhet duke zgjedhur opsionin: Aplikim i formularit për lëshim ose rinovim të pasaportës.

Më pas qytetari njoftohet me mesazh apo email për miratimin ose jo të procedurës së kërkuar ligjore nga policia.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!