Kuvendi ka miratuar sot me riformulime ku pasqyrohen edhe rekomandimet e Presidentit Ilir Meta, të gjitha dënimet në rastet kur qytetarët thyejnë masat ndaj përhapjes së COVID-19 në këtë gjendje fatkeqësie.

Kështu nëse një qytetar ndaj të cilit është dhënë më parë gjòbë dhë përbën kundravajtje atëhere dënohet me gjòbë- 6 muaj bùrg, shrkuan Top Channel.

Kur kundravajtja është kryer në ushtrim të akvititetit tregtar dhe rrezikon shëndetin e njerëzve gjòbë- 2 vjet bùrg

Nëse nuk zbatohet urdhri i detyruar për karantinim 2-3 vite bùrg.

Karantina/ 4 të arrestuar dhe 7 lokale të ndëshkuara, Policia e ...

Përhapja me dashje e sémundje inféktive 2-5 vite bùrg.

Përhapja nga pakujdesia e sémundjes inféktive gjòbë- 2 vite bùrg

Kur përhapja e sémundjes inféktive ka lënë pàsoja të rrezikshme për jetën e njerëzve 3-8 vite bùrg.

NDRYSHIMET E PËRMIRËSUARA NË KODIN PENAL

Neni 242/1
Moszbatimi i masave të autoriteteve shtetërore gjatë gjendjes së masave të jashtëzakonshme apo gjatë gjendjes së epidemisë

Moszbatimi ose kryerja e veprimeve në kundërshtim me aktet ligjore apo nënligjore të nxjerra nga organet shtetërore, në funksion të gjendjes së epidemisë apo të zbatimit të masave të jashtëzakonshme, nga personi ndaj të cilit është dhënë më parë masë administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjòbë ose me bùrgim deri në 6 (gjashtë) muaj.

Po kjo vepër, kur është kryer në ushtrim të aktivitetit tregtar, duke vendosur në rrezik shëndetin e njerëzve, dënohet me gjòbë ose me bùrgim deri në 2 (dy) vit.

Gjobitet me 7 mln lekë i riu nga Durrësi që doli nga karantina ...

Moszbatimi i urdhrit të dhënë nga organet kompetente për karantinimin ose izolimin apo shkelja e rregullave të karantinës ose të izolimit, nga personi mbartës ose jo i sémundjes inféktive, të cilit i është njoftuar ky detyrim nga autoritetet shtetërore përkatëse, dënohet me bùrgim nga 2 (dy) deri në 3 (tre) vjet.

Neni 89/b
Përhapja e sémundjeve inféktive

Përhapja me dashje e sémundjes inféktive me rrezikshmëri të lartë për shëndetin, nëpërmjet kryerjes së veprimeve apo mosveprimeve nga personi që është diagnostikuar si mbartës I sémundjes apo nga personi që ka qëllim përhapjen e saj, dënohet me bùrgim nga 2 (dy) deri në 5 (pesë) vjet.
Kur kjo vepër është kryer nga pakujdesia dënohet me gjòbë ose bùrgim deri në 2 (dy) vjet.

Po kjo vepër, kur ka shkàktuar pàsoja të rënda për shëndetin ose është rrezikshme për jetën e njerëzve, dënohet me bùrgim nga 3 (tre) deri në 8 (tetë) vjet.

Vendet evropiane planifikojnë të largohen nga karantina! - Top Channel

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!