Është zbardhur drafti i propozimeve për ndryshime në Kodin PVagabondi nal për personat që thyejnë rregullat dhe urdhrat e vendosura gjatë situatës së pandemisë COVID-19.

Sipas propozimeve të reja të zbardhura nga RTVOra, mosbindja ndaj masave të organeve kompetente shtetërore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme ose gjendjes së fatkeqësisë natyrore dénohet me gjobe deri në bùrgim deri në 6 muaj.

“Po kjo vepër, e kryer në mënyrë të përsëritur dénohet me bùrgim nga 30 ditë deri në një vit. Kur nga vepra është shkaktuar rrézikimi i jetës ose vdékja e personit, dénohet me bùrgim nga një deri në 5 vjet”.

Gjithashtu, shkelja e rregullave të karantinës për parandalimin e përhapjes së sémundjeve inféktive dénohet me gjobë dhe me bùrgim deri në 10 vjet.

Drafti i ndryshmeve në Kodin Penal: Kush thyen karantinën 3- 15 ...

Kur nga vepra ka ardhur ose ka mundësi të vijë vdékja e personit, dénohet me bùrgim nga 5 deri në 15 vjet.

Drafti i propozimeve për ndryshime në Kodin Pénal:

“Neni 242/1

Mosbindja ndaj masave të organeve kompetente shtetërore gjatëgjendjes së jashtëzakonshme ose gjendjes së fatkeqësisë natyrore

“Mosbindja ndaj rregullave, vendimeve dhe urdhrave të nxjerra nga organet kompetente shtetërore për masat e marra gjatë gjendjes së jashtëzakonshme apo gjendjes së fatkeqësisë natyrore, përbën kundërvajtje penale dhe dénohet me gjobë ose me bùrgim deri në gjashtë muaj. Po kjo vepër, e kryer në mënyrë të përsëritur dénohet me bùrgim nga tridhjetë ditë deri në një vit. Kur nga vepra është shkaktuar rrézikimi i jetës ose vdékja e personit, dënohet me bùrgim nga një deri në pesë vjet.”

Thyen karantinen, gjobiten 154 kembesore, 49 shofereve u hiqet ...

Sipas nenit 242/2 Shkélja e rregullave të karantinës për parandalimin e përhapjes së sémundjeve inféktive dénohet me gjòbë dhe me bùrgim deri në dhjetë vjet.

Kur nga vepra ka ardhur ose ka mundësi të vijë vdékja e personit, dénohet me bùrgim nga pesë deri në pesémbëdhjetë vjet.”.

“Neni 242/2

Shkélja e rregullave të karantinës për parandalimin e përhapjes së sémundjeve inféktive

Moszbatimi i urdhrit të karantinës apo shkélja e rregullave të karantinës nga personi mbartës ose jo i sémundjes inféktive ngjitëse, përbën vepër pénale dhe dénohet me gjòbë dhe me bùrgim deri në dhjetë vjet. Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për shëndetin ose jetën e njerëzve dénohet me bùrgim nga tre deri në dhjetë vjet.

Shtetrrethimi nga koronavirusi/ Bllokimi i qarkullimit të mjeteve ...

Kur nga vepra ka ardhur ose ka mundësi të vijë vdékja e personit, dénohet me bùrgim nga pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet.”

Arsyetimi-  “Qëllimi pse paraqes amendimet në Kodin Pénal lidhet me parandalimin e përhapjes së inféksioneve dhe forcimin e luftës kundër epidemive, nisur nga situata e vështirë që po kalon vendi ynë dhe mbarë bota nga vìrusi COVID19.

Për të arritur këtë qëllim, përvec sanksioneve administrative për të gjithë ata persona qëdo të shkélnin masat e marra, të vendosura nga organet shtetërore, është e nevojshme që të parashikohen dhe sanksione në Kodin Pénal, për disa veprime dhe mosveprime të caktuara, duke marrë në konsideratë rrézikun që kanoset për jetën dhe shëndetin nga përhapja e epidemive të sémundjeve ngjitëse, apo në situata në tjera në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme apo gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Vende anëtare të Bashkimit Europian, ku përmend Italinë, kanë parashikuar sanksione të tilla në Kodin Pénal”, shkruhet në dokument./RTVOra

Në 12 orë 'shtetrrethim' policia bllokon 25 mjete dhe pezullon 112 ...

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!