Megjithë fjalët se shitjet vazhdonin me ritme normale, birra e famshme meksikane tha se ka ndaluar prodhimin duke zbatuar ligjet e qeverisë për mbyllijen e bizneseve jo-esenciale.

Zhurmat fillestare se pandémia me emër të ngjashëm kishte shkaktuar rënie prej 40% në shitjet e birrës u përgënjeshtruan, por prodhuesit Grupo Modelo, thanë se vetëm bizneset esencuiale si bujqësia do të punojnë deri më 30 prill të paktën.

Corona Beer to Halt Production Amid Coronavirus Outbreak - The New ...

Birra e famshme meksikane ka ndaluar prodhimin duke zbatuar ligjet e qeverisë për mbylljen e bizneseve jo-esenciale.

Ministri i shendetesise Lopez-Gatell thote se nuk ka ne plan mbylljen e kufijve te Meksikes.

Prodhuesit e birres Heineken ne Meksike thone se nuk kane ndermend te ndalojne prodhimin.

Heineken Beer - A Handels

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!