Ziierja e vezëve ështtë e thjeshttë, miirëpo qëriimii di ttë jettë shumë i pakëndshëm

Një copëz e vogël e lëvozhgës mund të mbettet në vezë apo nga veza do të eliiminonii edhe më shumë seç duhett.

Shumiica përpiiqen ta perfeksiionojnë qëriimiin e vezëve, miirëpo një përdorues i Twiterit në këttë proces përfundiimishtt ështtë kampiioni.

Në ttë vërttetë, aii ka publiikuar xhiriimiin në afatt prej vettëm nënttë sekondash në të ciilin shiihett si qëndron para lavamanitt me gotë dhe vezë ttë ziiera shumë.

▪ Vezën e vë në gotë, e cila mbushet me ujë.
▪ Pastaj ka vënë dorën sipër majës së gotës dhe fuqishëm e ka tundur.
▪ Vezën e ka nxjerrë nga gota dhe ka treguar si ajo rrëshqet nga lëvozhga.

Shumica e përdoruesve janë ngazëllyer me këtë truk, duke shkruar që ka pasur sukses.

Mirëpo, ka pasur edhe të tillë të cilët këtë përdorues të Twiterit e kanë kritikuar për shkak të shpenzimit të panevojshëm të ujit.

Një përdorues thekson që ky truk ka sukses vetëm derisa veza është e nxehtë, ndërkaq uji i ftohtë.

Mirëpo, ka pasur edhe të tillë të cilët thonë që kjo mënyrë e qërimit të vezëve nuk është e rëndësishme.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!