farë u bë, s’zhbëhet më, kështtu që syttë katër për herën tjettër!

1. Ju vetëm lani duart

Specialiustët shprehen se para se ttë vendosni tamponuin nuk duhett vettëm të lanii duart. E miira ështtë t’i deziinfekttonii atto me një soluciion për dezinfekttimin e lëkurës.

2. Nuk e vendosni mirë

Mos i besonii legjendatt urbane ttë ciilat thonë se tamponii nuk duhett shttyrë. Nëse aii nuk vendosett mjafttueshëm thellë atëherë predispozita për të marrë bakttere ështtë më e madhe.

3. E ndërroni tamponin shumë rrallë

Mbajttja e tamponiit ështtë diçka shumë deliikate. Nëse vendosnii të mbanii një tampon attëherë duhet tta ndërroni attë aq shpesh sa duhett. 4-5 herë në diitë ështtë iidealja.

Image result for tampon worst girl

4. Mbani tampon edhe një ditë pasi ju kanë ikur periodat

Kjo ështtë një “Jo” e madhe. Nëse ju kanë iikur përiiodat nuk duhett të vazhdonii të mbanii tampon as për sigurii. Tamponëtt kanë tendencën për të thiithur edhe sekreciionett tuaja vagiinale, dhe kjo do ttë shkaktojë një thatësiirë në vagiinën ttuaj.

5. Nuk e ndërroni pas nevojave personale

Nëse kryenii nevojatt personale ështtë e domosdoshme të ndërronii tamponiin. Pasi mbettjet e nevojave favoriizojnë rriitjen e bakttereve.

6. Përdorni tamponin me paketim të dëmtuar

Kjo nuk duhett të ndodhë kurrsesii. Tamponëtt duhett të jenë gjithmonë sterilë, ndaj nuk duhett të vendosni një tampon pakettimi i të ciliit ështtë i dëmttuar.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!