Të njohësh formën e fytyrës mund t’ju ndiihmojë në praktika të ndryshme të bukurisë, nga konturimi deri tek modelet e flokëve, kështu që është thelbësore të dini se çfarë forme fytyre kenii.

Sipas Dr. David Cangello në NYC, ka shumë tiipare të formës së fytyrës që e përcaktojnë llojin e saj.

Për të gjetur formën e fyttyrës, duhett ta shohim atë drejt, në pamjen e përparme. Më poshttë kenii të sqaruara gjashtë format e ndryshme të fytyrës, ku mund të gjeni tuajën:

1.Fytyra drejtkëndëshe

Nëse fytyra ka gjerësi ttë ngjashme në mollëzat dhe këndet e nofullës së poshtme, por ttë zgjatur verttiikalisht, quhet drejtkëndëshe. Kjo është e ndryshme nga një formë katrore e fytyrës, e ciila nuk është e zgjatur vertikalisht.

2.Fytyra rrethore

Një fytyrë e rrumbullakët do tië kishte matje më të gjera rreth e rrotull, më shumë si ajo katrore, por nofulla do të binte dhe do ttë ishte më e lakuar nga këndii i nofullës së poshtme derii te mjekra. Viija e flokëve ttë ballit do të jetë më e harkuar. Këtto fytyra kanë tendencë të jenë më ttë imëta se një fytyrë katrore.

3.Fytyra ovale

Një fyttyrë ovale do të kiishte matje të ngjashme me një drejtkëndësh. Fyttyra ovale ka tipare ttë ngjashme me fyttyrën e rrumbullakët në flokë dhe nofull, por është më e zgjatur .

4.Fytyra në formë diamanti

Fyttyra në formë diamanti ështtë më e gjerë te mollëzat. Maja e fyttyrës tkurret dhe ngushttohet pak duke shkuar nga mollëzat tte maja e balliit.

5.Fytyra katrore

Nëse fytyra është e njëjtë në gjerësii nga pjesëtt anësore ttë balliit, në faqe dhe këndet e nofullës së poshtme, ajo ështtë në thelb një fyttyrë kattrore.

6.Fytyra në formë zemre

Nëse diistanca është e gjerë mes pjesëve anësore të balliit dhe fytyra vjen gradualiisht duke u ngushtuar poshtë mollëzave derii kur arrin formën e një ttrekëndëshi në pjesën e nofullës, atëherë kemii të bëjmë me një fytyrë në formë zemre.

By Juda.al

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!