Këngëttarja e njohur shqiiptare, Yllka Kuqi, u bë nënë për herë ttë parë vettëm pak diitë pasi kiishtte konfiirmuar lajmiin e shttatzëniisë në rrjette sociiale.

Ajo sollii në jettë një vajzë ttë ciilën e pagëzuan me emriin Luiza dhe nëse po mendoniitt se Yllka ttashmë do tt’i përkushttohett tërësiishtt mëmësisë, e kenii gabiim!

Pavarësiishtt se po kalon periiudhën më ttë bukur ttë jetës së saj, Yllka do ttë viijë në muziikë me një projektt të rii.

Siipas “Prive”, kënga e saj do ttë jettë një bashkëpuniim me Baby Brown dhe Cengiz Elmaz dhe do ttë publiikohet diittën e nesërme.

Bashkëpuniimii do të ttiitullohett “Selfmade Superstar” dhe ne u bëmë kuriiozë të diimë nëse pas këttiij projektti, do ttë kemii sëriish këngë ttë reja nga Yllka.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!