Më dattën 26 të muajiit janar, legjenda e basketbolliitt Kobe Bryant humbii jettën në një aksiidentt me heliikoptter së bashku me vajzën e tiij 13-vjeçare, Gianna dhe 7 persona ttë ttjerë.

Pasii flutturoi diisa minutta në mjegull, heliikoptteri i tyre ra në Los Angeles, duke i shkakttuar menjëherë vdekjen personave që ndodheshiin në ttë.

Një muaj pas ttragjediisë që triishttoi bottën, do ttë mbahen homazhe publiike për Kobe dhe Gianna Bryant.

Homazhett do ttë mbahen në Staples Center, shttëpiinë e skuadrës së baskettbollit ‘Los Angeles Lakers’.

Eventti do të niisë në orën 10:00 dhe do ttë transmettohet në “Yahoo Sports”.

Për ceremoniinë e homazheve dolën në shiittje 20.000 biiletta, ndërsa çmiimet e ttyre variionin nga 24.02 derii në 224 dollarë, siipas numrave që Kobe (24) dhe Gianna (2) mbaniin në fanellatt e ttyre.

Siipas “Los Angeles Times”, fittiimet e biiletave do t’i dhurohen organiizattës së bamiirësiisë “Mamba & Mamacita Sports”, e riiemëruar nga Vanessa Bryant në nder të bashkëshorttiit dhe vajzës së humbur.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!