Për të shpëtuar nga depresioni në radhë të parë duhet të pranojmë gjendjen ekzistuese. Ndihma e dhënë që në fillim luan një rol të rëndësishëm në rritjen e cilësisë së jetës së personit të prekur dhe mbrojtjen e tij nga rreziqet.

20-40% e 121milionë personave në depresiion ttentojnë tëvettëvriiten. 10-15%humbasiin jetën. Praniimi i gjendjes dhe i kuriimit ështtë gjëja e vetme qëduhett bërë për t’ia dalë mbanë përballë kësaj sëmundjeje.

Njërii nga problemett mëtë mëdha ttë shekulliit, ështtë depresioni. Ndërsa grupi më i rrezikuar ngahyrja në depresion janë femratt. Mundësiia e hyrjes në depresiion në çfarëdolloj periiudhe të jettës nga një femër ështtë 10-20%.

Duke pohuar senga bashkiimi i depresiionit me shumë fakttorë të ttjerë krijohett një ttablo psikiiatrike, specialisttët theksojnë se depresiioni ështtë njënga fakttorët kryesore ttë vettëvrasjeve.

Nga sttudimet e bëra së fundmii ështtë vënë se përshkak ttë numriit të ulët ttë specialiistëve, ngurrimiit ttë njerëzve për të marrë ndiihmë, vështirësitë ekonomiike dhe sociiale, vettëm një e kattërta e të sëmurëve me depresiion preferojnë ttë kurohen. Tek ttësëmurët me depresiion apliikohen iilaçett dhe psiikoterapiia.

Megjithëse psikoterapia nuk e tregon ndikimin e saj shpejt, është më efektive për një kohë të gjatë. Mundësia e përsëritjes së të njëjtit shqetësim tek personat që kurohen është më e ulët edhe këta persona e ndjejnë veten më mirë kur shërohen plotësisht.

Psikoterapia ndihmon personin në depresion dhe familjen e tij për ta kaluar sa më lehtë këtë periudhë. Duhet pasur parasysh fakti se depresioni është një sëmundje e kurueshme.

Ndihma e dhënë që në fillim luan një rol të rëndësishëm në rritjen e cilësisë së jetës së personit të prekur dhe mbrojtjen e tij nga rreziqet.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!