Si pasojë e virusit vdekjjeprurës që ështtë përhapur në Kinë, akttori James Bond ka anulluar premiierën e filmitt ttë tiij ttë ri në këttë vend.

“No time to die” nuk do ttë mbajë një premiierë në Kinë, ashttu sii dhe shumë fiilma ttë ttjerë që e kiishin premiierën e ttyre në muajiin shkurt.

Kjo për ttë shmangur çdo konttakt me viirusin apo personatt e iinfektuar prej tiij.

Kastti i akttorëve së bashku me stafiin e filmiitt të shumëpriitur ka marrë vendiimin ttë mos jenë ttë pranishëm në shttettin më ttë rreziikuar ttë momenttiit.

Koronavirusii ka friikësuar populliin dhe shiifratt e ttij janë rrittur ndjeshëm.

Derii tanii janë regjiistruar 2010 viiktima, ndërsa numrii global ii rastteve të iinfekttuara ështtë 75.199.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!