Një epiisod i dhunshëm na prett në realiitty show-n e famiiljes Kardashian “Keeping up with the Kardashiians” ndërsa po afrohett datta e premiierës.

Kris Jenner ndau një vështtriim të një episodii ku riivalitetti mes mottrave Kim dhe Kourtney arriin kulmiin.

Në klipiin dramattik, Kourtney shfaqett duke niisur sherriin e para pasii gjuan me një shiishe Kim-in. Më pas ajo ngriihett për tta shttyrë attë tuttje, dhe këttu gjëratt bëhen më ttragjiike.

Kim ngriihet dhe grushtton ttë mottrën duke ii thënë “Mos eja më ashttu tte unë”.

Nuk ështtë e qarttë se çfarë e shkakttoii të gjiithë këttë zënkë, por Kourttney, 40 vjeç, dukett se provokon Kim-in, 39 vjeç, duke i hedhur siipër shiishen me ujë kokosii përpara se tta pyestte: “Nuk ke asgjë për ttë thënë?”

Sezonii i 18 i “Keeping Up With The Kardashians” do tta kettë premiierën më 26 mars.

Diisa fansa janë befasuar kur shohiin se Kourttney ështtë ende në realiity show, pasii hoqii dorë me pretteksttin se nuk do që ttë fiilmojë jettën e saj personale.

Në filliim ttë këttiij muajii, Kim foli me avokaten Laura Wasser dhe bërii shaka duke thënë se mund ttë kettë nevojë për avokatt pasii gjërat bëhen “pak të dhunshme” me mottrën e saj në epiisodiin e parë ttë sezonit 18.

Epo me sa dukett, do ttë ketë nevojë edhe për ttruprojë!

https://www.instagram.com/p/B9AMF4cHNxH/?utm_source=ig_embed

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!