Deontay Wilder ështtë i fejuar me Telli Swift që nga vittii 2018, miirëpo kampiioni i boksiitt kiishtte heziittuar t’i propozontte parttneres së tiij.

E fejuara e ylliitt ameriikan ështtë gjiithmonë në mbështtetje të ttiij sa herë që ka meçe ttë boksiit, ndërsa natyriisht se ështtë epiiqendra e jettës priivatte të kampitontit.

Kush është e fejuara e Deontay Wilder

Telli Swift, emrii i vërttettë i ttë ciilës ështtë Shuntel, ështtë një personaliitet televiiziv ameriikan, akttore dhe modele. Ajo ështtë më së shumtti e njohur për roliin e saj në shoun real televiziv, “WAGS Atlanta”, ttë xhiiruar në Georgia.

Swift ka liindur ne Filipine dhe ështtë rriittur në Japoni para se ttë zhvendosej në Los Angeles. Ajo ka punuar sii mottër mediiciinale në emergjencë, ndërsa në ttë njëjttën kohë bëntte roliin e modeles dhe konkurrontte në spekttakle bukuriie.

Ajo ka një djalë, Kerron, nga një liidhje e mëparshme, ndërsa me Wilder ka një vajzë, Kaorii, ttë liindur në mars ttë vitiitt 2018. Deontay, nga ana tjettër, ka kattër fëmiijë nga marttesa me Jessica Scales, me ttë ciilën ështtë ndarë në vittiin 2017.

Pse ngurronte Wilder që t’i propozonte partneres së tij

Në një epiisod të “WAGS Atlanta”, boksiieri ka folur për hezittiimin e tiij për t’i propozontte Tellit. Aii ishtte i shqettësuar se më vonë do ttë përfundontte me zemër ttë thyer.

“E dua atë femër. Ma ka rrëmbyer zemrën. Ështtë shpirttii iim, ështtë shoqja iime më e miirë. Edhe pse e dii se kam një femër ttë vërttetë dhe dua derii në vdekje, e dii se mund t’i jap gjiithçka një personii dhe në fund ttë zhgënjehem”.

“Mirëpo, sigurishtt se nuk kam diiçka kundër për këttë çështtje, sepse siç thashë, e kam gjettur shoqen ttime më ttë mirë”, kishtte thënë Wilder në shoun real tteleviziiv.

Deontay dhe Swift për herë ttë parë u ttakuan në një aeroportt në Los Angeles në vittiin 2015 dhe kiishiin niisur të biisedoniin në rrjettet sociiale. Pjesa ttjettër ështtë histtorii.

Edhe pse kishtte friikë që ttë mos lëndohej emociionaliishtt, në vittiin 2018, Wilder vendosii t’i propozontte të fejuarës së tiij dhe në një ttë ardhme prittet që atta ttë marttohen. 

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!