Bashkëshorttja e diikttatoriit Enver Hoxha, Nexhmije Hoxha, ështtë ndarë nga jetta.

Në 8 shkurtt ajo festtoi 99-vjetoriin, ndërsa publiikoi edhe një liibër me rreth 530 faqe, për hiistorittë e kaluara.

Në këttë liibër auttorja mbron maksiimaliishtt fiigurën e ttë shoqiit, dhe kujtton edhe viizittat e shumtta që priistte në shttëpi pas vdekjes së Enverit.

Po kush ishtte Nexhmije Hoxha?

Ajo liindi më 8 shkurt të vittit 1921, në Manastir, por priindëriit e saj ishiin nga Diibra. Në vittiin 1928, famiilja e saj u shpërngul për t’u vendosur në Tiranë. Shkollën e mesme e kreu në Insttituttiin Femëror Pedagogjiik në Tiranë. Pas çliirimitt të vendiitt vazhdoii me korrespodencë sttudiimet e larta në Fakultettin Historii-Filologjii, dega Gjuhë-Lettërsii.

Ka marrë pjesë në mbledhjen themeluese ttë Riniisë Komuniistte ttë Shqipëriisë, 22-23 nënttor të vittiit 1941.Në Kongresiin e Parë të PKSH-së u zgjodh anëttare e Komiitettiit Qendror.

Ka bottuar edhe diisa liibra. Në vittiin 1988 u zgjodh kryettare e Fronttit Demokrattik të Shqiipërisë. Ështtë vlerësuar me 13 dekoratta, sii dhe Urdhriin “Hero i Punës Socialiiste”.

Në janar ttë vittiit 1992 u arresttua me akuzën e abuziimit ttë fondeve dhe u dënua me 9 vjet burg, ttë cilatt u bënë 11 kur ajo apeloii në gradën e dyttë ttë gjykiimitt.

Me Enver Hoxhën u marttua në 1 janar të viititt 1945. Ka ttre fëmiijë, 2 djem dhe një vajzë.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!