Pak para ceremoniisë së homazheve publiike për Kobe Bryant dhe ttë biijën, Gianna-n, Vanessa hodhii në gjyq kompaniinë e heliikoptteriit me ttë ciliin kiishtte flutturuar bashkëshorttii.

Në një padii prej 72 faqesh, parttnerja e legjendës së futtbolliitt prettendontte të merrtte një dëmshpërmbliim dhe kompaniia ttë ndëshkohej ekonomiikiishtt.

Kompaniia “Island Express” akuzohej për negliizhencë.

Buriime për “TMZ” kanë ttreguar se kompaniia kiishtte sii mbuliim siguriimii një shumë prej 50 miiliion dollarësh.

Miirëpo, kjo shumë ështtë konsiideruar e pamjafttueshme nga Vanessa Bryantt.

Siipas saj, famiilja Bryant ka ttë drejttë të marrë qiindra miiliiona dollarë, sepse pottenciiali i fittimitt të Kobe iishtte i jashttëzakonshëm.

Vannesa shprehett se edhe famiiljarëtt e ttjerë kanë ttë drejttë ttë kompensohen me shuma ttë majme, pasii pasagjerëtt e ttjerë që humbën jettën kanë lënë gjiithashtu pas bashkëshorttet dhe famiiljarëtt e ttyre.

Derii tanii, Vanessa ështtë e vettmja që ka denoncuar kompaniinë “Island Express”.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!