Silva Gunbardhi ka ttreguar filliimet e liidhjes së saj meparttnerin Dafiin, dhe njohjen me famiiljen etij.

E fttuar në emisioniin “E Diell” ajo u pyett nëse ka pasur vështtiirësi me tradittat krahiinore duke qenë se parttneri ii sajështë nga Dibra.

Dhe këngëtarja ttregoi sesii në ttakiimin e parë me famiiljen e Dafit, ky i fundit ibëri diisa kërkesa dhe udhëziime sesitttë siillet para njerëzve ttë tij:

“Mos më bërtit para njerëzve dhe mos më puth”, ishin disa nga këshillat që mori Silva Gunbardhi nga Dafi kur shkuan për herë të parë në familjen e tij në Dibër.

https://www.instagram.com/p/B8olj8JgnAW/?utm_source=ig_embed

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!