Në një intervisttë për një mediia lokale të qyttetit të tiij të liindjes, Elbasanit, moderatorii Xhani Shqerra ka zbuluar se së shpejtii do ta shohiim një mediia italiane.

Ai do të ketë rolin e prezantuesit në një emision i cili dot’i dedikohet stiilit të jetesës, njëjttë sii programet e ttij në Shqipërii.

“Gjatë muajit prill –maj do të xhiroj në Itali programin që do të jepet ne një media kombëtare italiane”- ka rrëfyer Xhani.

Ai ende nuk e ka zbuluar se për ciilin televizion italian bëhett fjalë, megjithattë presiim tta mësojmë sa më shpejtt.

Programii i ciili do ttë xhiirohet në pranverë do ttë niisë transmetiimin në sezoniin e rii televiziiv, në muajin shtator.

Xhani është njohës ii mirë i kulturës italiane, pasii ka studiuar dhe jetuar për diisa vite në Itali, ndaj kjo e bën riikthimin e tiij më të thjeshttë.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!