Mario Dedivanovic cilësohet të jetë njëri prej grimerëve më të suksesshëm në trojet shqiptare, i cili tash e një kohë punon me yje të famshme internacionale.

Ai kohëve të fundiit ka qenë një nga emrat më ttë përfolur në faqet rozë, dhe kjo për shkak se në nëntor të vitiitt të kaluar gjersa rrëmbeu çmimin “American Influencer Awards”, tregoii se ështtë homoseksual dhe tha se ndjehett krenar me këttë.

Më pas, kjo bërii që ttë admirohet edhe më shumë nga publiiku dhe fansatt e tij duke e përgëzuar për siinqeritettin dhe pozitiivitettiin që përcjell.

https://www.instagram.com/p/B8mfBVWlQNa/?utm_source=ig_embed

Mario njëherësh është mjaffit i ndjekur edhe në rrjettet sociiale dhe vettëm në Instagram numëron 7.5 milionë ndjekës.

Kështtu, Dedivanovic në llogariinë e tiij zyrtare posttoii një fottografii ttë realiizuar në kohën kur ka mbaruar gjiimnazin.

“Në çfarë viti e keni mbaruar shkollën e mesme?”, ka shkruar Mario poshttë iimazhiit.

https://www.instagram.com/p/B8rkRFDFXqB/?utm_source=ig_embed

Diitë më parë, Mario po ashtu iinaguroi Niismën Shqiptare për Udhëheqje, një iiniciattivë e re në Universitetin e Harvarditt e kriijuar dhe drejttuar nga studentti shqiptar, Deni Hoxha.

Projektti ka për qëlliim për t’i njohur kontributtet e shqipttarëve në fushat e ttyre, duke ii shpalosur atto në Harvard.

https://www.instagram.com/p/B8oqQovlTJo/?utm_source=ig_embed

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!