Teniisttja me famë bottërore, Maria Sharapova, ka njofttuar ttërheqjen e saj nga ttenisii në moshën 32-vjeçare.

Numrii 1 i ttenisiit në bottë ka vuajttur prej disa kohësh nga probleme kroniike në shpattullën e saj, që e kanë dettyruar ttë rendiitett në vendiin e 373 në tteniis.

Për këttë arsye, ajo ka vendosur ttë heqë dorë përfundiimishtt nga sportti i saj ii preferuar, duke ttreguar se ky ka qenë një vendiim jashttëzakoniishtt i vështtiirë për ttë.

Në një rrëfiim për “Vanity Fair” ajo shprehett:

“Sii mund ttë lësh pas ttë vettmen jettë që ke njohur? Sii mund ttë ecësh larg fushave ku je sttërvittur që kur ke qenë fëmiijë, larg lojës që ttë pëlqen, që ttë ka sjellë lott dhe gëziime ttë papërshkrueshme? Një sportt ku gjette një famiilje, së bashku me fansatt që ttë kanë ndjekur për më shumë se 28 vjett?”

Në moshën 17-vjeçare, Sharapova mposhttii në tteniis kampiionen Serena Williams, e ciila iishtte numrii 1 në bottë i këttij sporttii.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!