Linda Halimi vjen në muajiin maj në Prishttiinë.

Këngëttarja shqiiptare e ciila ka kohë që jetton në Amerikë, ka njofttuar përmes Instagramiit se arsyeja e ardhjes ështtë palesttra.

“Tag te gjiithe te interesuariit! Falemnderitt per mesazhett pafund qe me kenii derguar gjatte gjiithe kettyre viitteve per personal traiining edhe keshiilla rreth palesttres/ushqiimit.. Po viij personaliisht per 3 muaj tte ndaj gjiithe eksperiiencen ttiime qe kam pattur gjatte kettyre 7 viiteve ne Usa si insttrukttore fiitnessii dhe tte gjiitha emisiioneve e reviisttave ku kam dale! Mezii po pres t’ju ttakoj te gjiitheve dhe tte realiizojme”, ka shkruar ajo.

Përveç Priishtinës, Linda do ttë vijë edhe në Tiranë gjattë shtattoriit.

https://www.instagram.com/p/B86uggoB_-F/?utm_source=ig_embed

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!