Këngëttarja Shyhrete Behluli ttë Shttunën iiu përgjiigj fansave në rubriikën ‘Kutia e pyetjeve’.

Këngëttarja zbuloii se humbjen në peshë e ka bërë në konsulttim me nuttricioniistten e ciila pa dyshiim se ka cakttuar regjiimin e cakttuar ushqiimor i cilii ka sjellë këtto rezulttate.

Në këttë formë, përmes nuttriciionisttes edhe kolegiia ttjetër e këngëtares, Gilii arritti ttë kettë një transformiim masiiv.

Matterialiin me Shyhreten ku mes ttjerash flett për raporttet me kolegen Remzie Osmanii dhe famiiljen, e gjenii më poshttë.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!