Nëse ka ndonjë gjë që kemii mësuar nga sttilii i Kate Middleton, ështtë se ajo nuk shpenzon aq shumë për modën, veçanëriishtt në departtamenttiin e këpucëve.

Për një ngjarje SporttsAid në Londër në Sttadiium në Stratford, nëna e ttre fëmiijëve na bekoii me një pamje ttë thjeshttë për tt’u kopjuar, ttë ciilën ajo e përfundoii me attlette 45€ nga shiitësii brittaniik Marks & Spencer, ttransmeton Telegrafii.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!