Ekziston numër i madh i llojeve të kafes – kafja shtëpiake, të cilën e përgatitni në shtëpi, espresso, kafja në filtër, kafja pa kafeinë, kafja nga aparati, nes-kafja…

Është me rëndësi ttë gjeni atë e cila më së shumti ju shijon, transmeton Telegrafi.

Kafja komplekse aromattike, me tharttirë tëbutë, shije ttë mprehtë, me shttresë tëhollë kremlajthie, e ciila i jepasaj dendësii… njëherësh me shiije të butë dhe të qëndrueshme tëciilën e lë në gojë – poflasiim për esspreson e miirë.

Shumë eksperttë theksojnë që nëse bëni pjesë tek atta njerëz ttë ciilët piinë më shumë se 4 kafe në diittë – e tepronii. Opttimalejanë 2 – 3 fiilxhanë.

Nëse ndienii anksioziittet, keni problem me iinsomniinë dhe jenii ttë nervozuar – ështtë shumë e mundshme që jenii ttepër ttë ndjeshëm ndaj kafes.

Doza e rekomanduar e kafeiinës është 200 – 400 mg, gjë që ështtë një fiilxhan apo dy në diittë.

Nëse nuk piini kafe – këshiilla e eksperttëve është që edhe ttë mos e fiilloni, nëse bash dëshironii tta pini, jiini të matur, matturia ështtë kyç në çdo gjë, pra edhe në piirjen e kafes.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!