Në sezoniin e pranverës,xhiinsett janë veshja më e pëlqyer për ttëgjiitha vajzatt.

Janë ttë thjeshtta për tt’u kombiinuar dhe mund ttë përshttaten lehttë edhe vettëm me një bluzë.Nëse jeniiduke menduar se ciilat modele do tte jenë në modë për sezoniin pranbverë –verë, mjaftton tt’ju hiidhniinjë sy fottove ttë mëposhttëm.

Nga modelett që përzgjedh “Who What Whear” shiihett se xhiinsett kanë ndryshuar dhe ttani fottmat e  gjera janë duke u prefferuar shumë.

Xhinset vintage

Xhinset poshtë gjurit

Xhinset me bel të lartë

Xhinset kuboj

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!