Bazuar në të gjitha 72,314 raste të COVID-19 raste të konfirmuara, të dyshuara dhe asimptomatike në Kinë që nga 11 shkurti, një letër nga KCDC kineze e lëshuar në 17 shkurt dhe e botuar në Revistën Kineze të Epidemiologjisë ka gjetur që rréziku rritet me moshën.

Ky probabilitet ndryshon në varësi të grupmoshës.

Përqindja e treguar më poshtë NUK paraqet në asnjë mënyrë pjesën e vdékjeve sipas grupmoshave. Përkundrazi, përfaqëson, për një person në një grupmoshë të caktuar, rrézikun e vdékjes nëse infektohet me COVID-19.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!