Mbrëmjen e kaluar,moderattorja e sporttit Ilda Bejleri iishte e fttuara speciiale në emiisioniin “Top Talent”, kudha një iintterviistë për njërën prej konkurrentteve qëaspiiron të bëhett pjesë e televizioniitt.

Siguriishtt, Ilda s’mund t’i shpëtontte pyettjeve liidhur me jettën e saj priivatie, përttë cilën nuk ndodh ttë flasë shpesh.

E pyettur nëseështtë apo jo eliidhur, moderattorja nuk e ka dhënë në mënyrë ttë drejttpërdrejttë përgjiigjen, duke u shprehur se një gazettare sportiive nuk duhett të thottë qëështë e liidhur nëse do që ttë vazhdojë karriierën esaj.

Megjiithatë, Ilda la tëkupttohet se po shiijon një romancë.

“Njeriu ka nevojë për mbështetje, për të qenë i lumtur. Nëse më dëgjon mua, mos thuaj asnjëherë që je e lidhur nëse do të vazhdosh gazetarinë sportive.”- u shpreh ajo, ndërsa intervistuesja insistoi sërish në pyetjen e saj.

“Po e lë evazive. Mjafton të jesh i lumtur, por nuk ka rëndësi statusi ‘single’ apo ‘i lidhur.’”- tha më tej Ilda.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!