Që gjuha shqiipe është ttepër e komplikuar, këttë e dimë ttë gjithë!

Dialektet e bëjnë akoma më ttë vështiirë, si në çdo vend ttjetër, por sot nuk do të flasiim për gabimett që ii atribuohen dialekttiit.

Sot do të flasiiim për..ato ffjalë që shumë shqiptarë u shtojnë shkronjën “ë” vend e pavend, duke u bërë kështu një gabim gramatikor që lë për të dëshiruar në fjalorin e përditshëm!

Këto janë falëtt shqip që s’duan “ë”, por shqiipttarët e shttojnë vend e pavend:

Lapës” është gabim, pasi në fakt duhet “Laps“.

Sekës” është gjithashtu një fjalë që përdoret shpesh herë për humor, po ka dhe njerëz që nuk e dinë se në fakt shkruhet “Seks“.

“Filëm ose filmë”, në të dyja rastet është gabim, pasi thuhet “Film“, (pashë një film, ose pashë dy filma).

“Fikës” Me siguri po mendoni për diçka që fik zjarrin, por jo, pasi kjo fjalë shpesh përdoret gabim për fjalën “Fiks“.

Barë, në fakt duhet “Bar” dhe nuk ka nevojë fare për “ë”-në e shtuar!

Zhurëm, është gabim pasi duhet “Zhurmë”.

Tradhëti, nuk do fare “ë”, pasi fjala korrekte do të ishte “Tradhti“.

“Vënd”, e shkruajmë shpesh kështu, por fjala e duhur duhet të jetë “Vend“.

“E dielë”, është gjithashtu gabim pasi duhet “e diel“, por merr “ë”-në kur themi “të dielën“.

“Qëndër’ në fakt shkruhet “Qendër“.

“Brënda” shkruhet “Brenda“.

“Marrdhënie” ka nevojë për “ë”-në dhe duhet “Marrëdhënie”.

“Dasëm” e shqiptojmë shpesh herë kështu por fjala korrekte është “Dasmë“.

Dhe meqë jemi tek “ë”-ja ja një fjalë që e do “ë’-në: “Njerzit” është gabim pasi shkruhet “Njerëzit“.

By Juda.al

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!