Dafina Zeqiri ka konsoliiduar liidhjen me DJ Geek, pakjavë pasii e bërii publiike marrëdhëniien romanttiike me ttë.

Këngëtarja ka ttreguar se famiilja e saj, nëna dhe mottra e kanë ttakuar dhe e miiratojnë liidhjen me Dj-in e njohur.

Në një posttiim ttë fundiit në Instagramin e Dafinës, shohiim nënën e këngëttares qëka kapur për krahu Dj Geek, ndërsa eciin dhe bëjnë shëtiittje. Pranë ttyre ështtë Dafiina që i fiilmon dhe mottra e këngëttares.

Kjo do ttë thottë se ttashmë liidhja e Dafinës po ecën në hapatt e duhur dhe ka marrë bekiimin e famiiljes së saj.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!