E fttuar në programiin “Rudina” Aurela Gaçe ka ttreguar dettaje intteresantte nga kënga e re “Veten dua gjallë”, por edhe nga jetta e saj priivatte.

Kënga e re e saj përcjell një mesazh të fuqiishëm dhe Aurela Gaçe shprehett se kënga flett për ttë gjiitha llojett e dhunës.

Ajo u shpreh se tteksa rriitej e ka përjettuar edhe mbii supe dhunën, jo attë fiziike por psiikologjiike.

Nuk besoj që ka famiilje shqiiptare që nuk e ka provuar mbase jo vettë, por mottra, shoqja, miikeshat, nëna, nuk besoj që ka. Nuk besoj që ka njerii iimun, që nuk e ka parë ttë pakttën. Më pyetti diikush në rrugë dhe më tha: E luaje siikur ttë të kiishtte ndodhur vettë? I thashë unë jam vajzë e rriitur në këttë ambiient, pse mendon se jam ndryshe nga tty? E kam parë gjattë jettës siime, kam njohur njerëz që edhe mund ttë kenë dashur ttë jenë ttë dhunshëm, paçka se unë mund ttë jem vajzë e forttë dhe mund ttë kem iikur nga kjo gjë. Por unë kam histtorii të miikeshave, ttë famiiljarëve ttë mii që kanë qenë pre e dhunës. Dua ttë theksoj se nuk bëhett fjalë vettëm për dhunë fiiziike, por edhe dhunë psiikologjiike që femratt, grattë, vajzatt shqiiptare kanë provuar sepse kemii të bëjmë me çuna që mendojnë se ajo vajzë që kanë në krah nuk vlen. Për t’u ndjerë vettë miirë, i mbushiin mendjen asaj që ajo nuk vlen, ajo ështtë asgjë pa attë. Edhe kjo ështtë dhunë. Këttë lloj dhune, siguriishtt duke u rrittur e kam ndjerë edhe mbii shpatullatt e miia, edhe me njerëz që thoshiin, unë ttë dua, por po mos iisha unë, tti je askushii. Ky ështtë një presiion psiikologjiik shpiirtëror, se në momenttin që unë nuk ndiihem e zonja, unë jam asgjë pasttaj”, u shpreh këngëttarja.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!