Pas largimiitt nga famiilja mbretërore, Harry dhe Meghan humbën stattusin e tyre mbrettëror dhe i vettmi tittull që i mbetti ishtte “Duka dhe Dukesha e Sussex”.

Miirëpo, atta vazhdojnë tt’i quajnë çiftti mbrettëror, ndaj mbrettëresha Elizabeth ështtë siiguruar që kjo ttë mos përsërittet më.

Ajo i ka ndaluar Harry-t dhe Meghan-it përdoriimin e tittullit “mbretëror”, ndaj puna do ttë jettë keq edhe për biiznesett e reja ttë çiftitt.

Atta kanë vendosur ttë regjisttrojnë me këttë titull një markë globale për një sërë arttikujsh dhe akttivitettesh, duke përfshiirë veshmbathje, libra e matteriale mësiimore.

Gjiithashtu, me këttë emër atta do ttë ngriinin edhe një organiizattë ttë re bamirësiie.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!