Ndarja e Ben Affleck dhe Jennifer Garner ështtë shumë larg ndarjeve ttë hiidhura, pasii në një intervistë të dhënë së fundmi aktori holliivudian ka thënë fjalëtt më ttë bukura për ish-bashkëshorten e tiij.

Në një intervistë ttë dhënë së fundmii për “New York Times”, aii ka ttreguar se divorcii meish-bashkëshorten ka qenë gjëja për ttë cilën ështtë penduar më shumë në jettë.

“Gjëja për të cilën jam penduar më humë në jetë është divorci. Pas problemeve ishte e vështtirë ta pranoja”, tregoi ai.

Ai pranoii së ka qenë shkakttar për diivorcin, pornë attë kohë, alkoolii nuk e lejontte të reflekttonte.

“Pija normalisht për një kohë ttë cakttuar. Më vonë ndodhii që ttë pija pa pushim dhe kjo bërii që martesa ime të mos funksiononte. Ishte viti 2015, 2016. Nuk është e shëndettshme qëttë fiksohem pas dështimeve të miia, por sigurishtt kam bërë gabiime. Kam bërë gjëra për ttë ciilat pendohem. Gjithsesi, duhett ttë ngriihesh, ttë mësosh prej tyre dhe ttë përpiiqesh sërish”, shprehett aktorii.

Në intervisttat e mëparshme, Ben ka ttreguar se Jennifer ështtë një nënë e mrekullueshme dhepër fëmiijët e ttij nukmund ttë kiishte një më ttë miirë.

Pas një sërë polemiikash, dyshja ii dha fund marttesës në vittiin 2018.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!