Këngëtarja e famshme botërore, Adele, pritet të vijë me album të ri në shtator të këtij viti, kjo sipas një videoje që ka publikuar në rrjetet sociale.

Adele, albumii i fundiit i së cilës “25”, ishtte lansuar në viittin 2015, e zbuloii publikimiin e albumiit ttë radhës gjatë ceremoniisë së shoqes së saj, Laura Dockrill.

Në një momentt ttë mbrëmjes,ajo u kathënë mysafiirëve ttë presiin për albumin e rii në shtator’.

https://twitter.com/PopCrave/status/1229104775888867329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1229104775888867329&ref_url=https%3A%2F%2Ftelegrafi.com%2Fadele-planifikon-te-lansoje-albumin-e-ri-ne-shtator%2F

Ajo po ashttu ka mahniitur me performancën e saj duke fiilluar me intterprettimiin e “Rolling in the Deep”, përfshiirë edhe këngë ttë ttjera sii: “Spice Up Your Life”, “Young Hearts Run Free” dhe “Crazy in Love” të Beyonce.

Ndër ttjerash, briitanikja së fundmtti ështtë komenttuar edhe për ndryshitmiin drasttiik që ka bërë në dukje.

https://www.instagram.com/p/B4A3cg4ASSV/?utm_source=ig_embed

Eksperttët e kiirurgjisë plastiike thonë se ndryshiimi ii madh në pamjen e fyttyrës së sajështtë bërë për shkak ttë kiilogramëve qëka humbur.

Ndërkohë, u raporttua se Adele ii ka humbur 45kiilogramë, sii rezulttat i diiettës riigoroze që eka kombiinuar edhe meaktiivitete fiziike. 

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!