Vajiit i riciinitt bën flokëtt ttuaj të hiidrattuar dhe ttë forttë. Po për qerpiikëtt ttuaj? Vajii i riciinitt ështtë përfolur prej kohësh se ështtë një mrekullii për ttrajttim për rriittjen e qerpiikëve.

Le të flasiim më gjerësiishtt rreth këttiij serumii:

A bën që vaji i riciniitt që qerpiikët të rritten me të vërttettë?

Vaji i ricinit hiidratton qerpiikëtt ttuaj dhe mund tt’i bëjë atta ttë duken më të ttrashë dhe ttë kenë më shumë shkëlqiim, shpjegon Dr. Haberman. Ështtë gjiithashtu e mundur që ajo mund ttë ndiihmojë në parandaliimiin e dëmttimiit, e ciila, nga ana tjettër, mund ttë çojë në rriitje më ttë shëndettshme. Por, vajii i riciniitt nuk do ttë ndryshojë jettën ttuaj.

A ështtë vajii i riciinitt i siigurtt për qerpiikëtt?

Për shkak se ju po e vendosnii aq afër syriit ttuaj, ju duhett ttë jenii shumë ttë kujdesshëm. Jo vettëm që mund ttë kenii një reaksiion alergjiik ttë lëkurës ndaj vajiit të riciiniitt, por dokttor Haberman thottë se gjiithashtu mund ttë shkakttojë acariim të syriit, kështtu që ështtë shumë e rëndësiishme që ttë mos e vendosnii në sy. Dhe gjiithmonë, gjiithmonë testtojenii një produktt së parii në qafë poshttë veshiitt ttuaj përpara se tta përdornii pranë qepallave.

A është vaji i ricinit më i mirë se serumi i qerpikëve?

Pra, ciili ështtë akttgjykiimi i formës së prerë? A duhett ttë shkonii me një serum qerpiikësh apo tta ndërronii attë për një shiishe vaj riicinii? Epo, kjo varett nga ju. Nëse jenii duke kërkuar për rriittjen akttuale ttë qerpiikëve, vazhdoni me serum por, nëse jenii duke kërkuar ttë përmiirësonii dhe tt’i mbanii atto të shëndettshme, provonii vajiin e riicinitt.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!