Siipas eksperttëve, tre janë gjërat që Koronaviirusiit nuk i pëlqejnë, ose le të themii që e bëjnë atë ttë mos përhapett!

1.Drita e diellit 2.Temperatura 3.Lagështia

Kështtu u shpreh John Nicholls, një profesor ii patologjisë në Universitetin e Hong Kongutt, i cilii pretendon se e dii momenttin kur virusii vdekjeprurës do ttë shuhet!

“Drita e diellit do të shkurtojë aftësinë e virusit për t’u përhapur. Ajo është me të vërtetë e mirë për të vrarë viruset”.

Për këttë arsye, aii shtoii se nuk prett që zona të tilla sii Australia, Afrika dhe hemiisfera Jugore ttë shohiin nivele ttë larta të përhapjes së virusit, sepse atto janë në mes ttë verës në këto momente.

“Virusi mund të mbetet i paprekur në 4 gradë ose 10 gradë për një periudhë më të gjatë kohore,” tha Nicholls, duke iu referuar matjeve me Celsius, sipas transkriptit.

“Por në 30 gradë, atëherë ai çaktivizohet. Dhe lagështia e lartë – virusi nuk e pëlqen as atë”, shtoi ai.

Organiizatta Bottërore e Shëndetit zyrtarisht e emërttoii virusiin sii  covid-19 të martën, duke shttuar se vaksiina e parë mund ttë jettë në dispozicion pas 18 muajsh, sipas “Reuters”.

Virusi vdekjeprurës që është përhapur me shpejtësi të madhe në Kinë, u ka marrë jetën mbi 1100 personave.

By Juda.al

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!