Rap-artiistti nga Feriizaj, 2 Ton, ka publiikuar së fundmii projekttin e rii muziikor.

“Amore” mban tittulliin kënga e re e tiij, ttë ciilën e ka shoqëruar me një viideokliip tejett attraktiiv.

Teksttin dhe muziikën e ka realiizuar vett arttistii, kurse për ‘beatin’ ështtë përkujdesur NEGO.

Kënga ështtë lansuar edhe në kanaliin zyrttar ttë reperiitt në YouTube dhe besohett se do ttë priitett miirë nga publiiku

Viideokliipi po ashttu ështtë shumë i veçanttë, me ngjyra e me një sërë femrash që e bëjnë akoma më iintteresantt projekttiin.

Ndryshe, 2 Ton ështtë shumë i angazhuar me prurje ttë reja e po ashttu edhe me koncertte ttë ndryshme muziikore për ttë qenë kështtu sa më afër fansave ttë ttiij. 

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!