Sipas INSTAT, një pacient shqiptar qëndron shumë më pak ditë i shtruar në spital sesa të sëmurët në vendet e tjera të rajonit.

Ekzaktësisht, një pacient në vendin tonë qëndron jo më shumë se 5.5 ditë i shtruar në spital, thuajse gjysma e ditëve të qëndrimit të të sëmurëve në vendet e rajonit dhe 2-3 ditë më pak se mesatarja e qëndrimit të një qytetari të Bashkimit Europian.

Mesatarisht në Malin e Zi një i sëmurë qëndron në spital 8 deri në 9 ditë, ndërsa në Serbi ditët mesatare të qëndrimit në spital përllogariten të jenë gati 10 ditë.

Po sa gjatë qëndrojnë të sëmurët në spital në BE?

Në Bashkimin Europian, koha mesatare e shtrimit në spital e të sëmurëve varion nga 4.5 ditë në Holandë, 5.3 ditë në Bullgari dhe 5.5 ditë në Danimarkë, në 9.1 ditë në Francë, 9.6 ditë në Çeki dhe 9.8 në Hungari.

By Juda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!